Әдеби жұмбақтар

 • Кейде жарты, кейде бүтін дөңгелек
  Түн болғанда шомылады көлге кеп.
  Жауап

 • Дөп-дөңгелек қос шыны,
  Бұзылмайды достығы.
  Өмір бойы екеуі
  Қол ұстасып өтеді.
  Жауап

 • Сырты жасыл, қап-қатты,
  Іші қызыл, тәп-тәтті.
  Жауап

 • Ақ шатырлы бір қала
  Суда жүзіп жүр дара.
  Жауап

 • Жазда жасанады,
  Қыста томсарады.
  Жауап

 • Жұмсаң – жұдырық,
  Ашсаң – алақан.
  Ыстықта, жауында
  Серігің, балақан.
  Жауап

 • Ыстық құйсаң, суымас,
  Суық құйсаң, жылымас.
  Бір құрал бар ыңғайлы,
  Тұрмысыңа тым жайлы.
  Жауап

 • Алдына барсаң, күлдіреді.
  Кескін-кейпіңді бүлдіреді.
  Жауап

 • Үстіндегі көйлегі
  Түрлі-түсті, не керек.
  Қызықтырар көргенді,
  Мұның аты...
  Жауап

 • Көктемде көгереді,
  Жазда ырысқа бөленеді.
  Күзде пісіп, марқаяды,
  Қыста бірден қартаяды.
  Жауап

 • Өркеші бар, түйе емес,
  Не ақ отау – үй емес.
  Бір орнында тұрғаны,
  Не болады бұл, кәне?
  Жауап

 • Он көзі бар өзінде,
  Он цифр бар көзінде.
  Көзіне саусақ саласың,
  Жырақтан хабар аласың.
  Жауап

 • Аяғы бар,
  Белінде таяғы бар.
  Жауап

 • Сөзі дана, үні жоқ,
  Сөйлемейді, тілі жоқ.
  Қолыңа алсаң – шешен,
  Ақылы асқан көсем.
  Жауап

 • Жайқалады өріліп шашы жасыл,
  Топыраққа көміліп басы жатыр.
  Жауап

 • Жер астына түседі,
  Сап-сары боп піседі
  Жауап

 • Жанған отты кештегі
  Үрлесем де өшпеді.
  Жауап

 • Қар дейін десем,
  Қап-қатты.
  Тас дейін десем,
  Тәп-тәтті.
  Жауап

 • Қалпағы бар,
  Жиегі жоқ.
  Аузы бар,
  Иегі жоқ.
  Жауап

 • Қолтығыма кіреді,
  Қызуымды біледі.
  Жауап