Әдеби жұмбақтар

 • Нұры салқын,
  Өзі жарық,
  Шалқалап жүзген қайық.
  Жауап

 • Тақтаны «досым» дейді,
  Өзін сол досы «жейді».
  Жауап

 • Қабат-қабат қаттама,
  Қаттамадан аттама.
  Ақылын оның ала бер,
  Айтқан сөзін жатта да.
  Жауап

 • Бойын көрсең, теректей,
  Ішін көрсең, кеуектей.
  Желпілдеген үкісі
  Найзадағы желектей.
  Жауап

 • Білмейді кет дегенді, адасқанды,
  Жаныңа жақсы көрер жанасқанды.
  Үнсіз-ақ ғайып болар табан асты,
  Тоқымдай бұлт шалса қара аспанды.
  Жауап

 • Қасыңнан өтер қолға ілінбестен,
  Қашады басқан ізі білінбестен.
  Жауап

 • Таудан төмен қар жауар,
  Қозғай берсең, көп жауар.
  Жауап

 • Қорқа ма әлде, жарықтан ол қашады,
  Әдеті бар паналайтын тасаны.
  Жауап

 • Тұратұғын әр үйде,
  Жайлы орын сәбиге,
  Шаңғы табан үйшік ол,
  Тербететін, әрине.
  Жауап

 • Жүрген сайын жүйрігім
  Қысқартады құйрығын.
  Жауап

 • Екі аяқты, бір ізді
  Үстіне мені мінгізді,
  Мінгізгенмен, ол менің
  Аяғымды жүргізді.
  Жауап

 • Табанында жолы бар,
  Төбесінде қолы бар.
  Жауап

 • Қауаққа да ұқсаған,
  Алмұртқа да ұқсаған,
  Аузы бар, тілі бар,
  Білер көріп, ұстаған.
  Жауап

 • Қадалды бір ине
  Нүктедей түймеге.
  Жауап

 • Сырғалы құлақ бір,
  Үн-түнсіз сұрап тұр.
  Жауап

 • Ойдың аяқталуын күтпейді,
  Оны қойсаң, сөйлем бітпейді.
  Жауап

 • Тақия, мұрын, бір құлағы бар,
  Самаурын қасында тұрағы бар.
  Жауап

 • Бірінің ізін бірі басады,
  Біріне жеткізбей, бірі қашады.
  Жауап

 • Қауын, қарбыз дей алмайсың,
  Піскенмен, жей алмайсың.
  Жарғаныңмен, қап-қатты,
  Ал асқанда, тәп-тәтті.
  Жауап

 • Сары қозы, көк қозы,
  Қарындары тоқ қозы.
  Күздігүні көп қозы,
  Қыстыгүні жоқ қозы.
  Жауап