Жаңылтпаштар

 • Қапыда ит қапты,
  Қатты қапты,
  Қапты қатты.


 • Қайрат қайрақ қайрап отыр,
  Дайрақпен балта қайрап отыр.


 • Бір қыз кесте тікті,
  Кестесін түсте тікті,
  Кеште тікті.


 • Көпке бекер өкпелеме,
  Өкпе етпе,
  Тектен - текке өкпелетпе.


 • Тары ақта,
  Тары ақтап,
  Қапқа қапта.


 • Қанар қаптарды қаптап артар,
  Шанақ арбаны аттар тартар.


 • Шын еңбекшіл - өрмекші,
  Өрмекші - шын өрнекші.


 • Ерді ел елер,
  Ер елге еркелер.


 • Шаншар шаршап жатыр,
  Қайсар жайша жатыр.


 • Көктемде шөп өнер жер
  Мал келер, мал ерер жер.


 • Құрақ құрап көрпе көктеді,
  Қырық құрақ көрпе көктеді.


 • Бар, май шайқа,
  Байқа, жай шайқа.


 • Омартаға балалар барар,
  Балаларды аралар талар.


 • Тайғанақта қай тай тайды,
  Тағалатпаған тай тайды.


 • Үйген жүгерілері,
  Түгел ірі жүгері.


 • Тері шалбар бар,
  Тері шалбар киетін шалдар бар


 • Бұл бір жылтыр шылбыр екен,
  Кіл қылдан ескен қылшылбыр екен.


 • Тұз - мұздай,
  Мұз - тұздай.


 • Қызым жүзім же,
  Жүзім үзіп же.


 • Киген тоны -
  Онды тон,
  Өнді тон.