Жаңылтпаштар

 • Ырыс қашса да, туыс қашпайды.


 • Арманы жоқ жігіттің дәрмені жоқ. 


 • Жет қырлы балықты, сегіз қырлы жігіт алады.


 • Ерді намыс өлтірер,

  Қоянды қамыс өлтірер.


 • Күш атасын танымас.


 • Ер қанаты — ат.


 • Ер қартайса, қазаншы болады,

  Бүркіт қартайса, тышқаншы болады.


 • Ылдисыз өр болмайды,

  Табыссыз ер болмайды.


 • Оқ жетпес жерге қылыш суырма.


 • Бөрі азығы мен ер азығы жолында.


 • Айлалы батыр алдырмас.


 • Ерлік білекте емес, жүректе.


 • Ерегісте ер өлер,

  Екі батыр егессе,

  Екеуінің бірі өлер.


 •  Бас жарылса, бөрік ішінде,

   Қол сынса, жең ішінде.

    


 • Бөріктінің намысы бір.


 • Сойылды соға білмеген, өзіне тигізеді.


 • Ақыл ердің қорғаны.


 • Ер сыйлаған есікке отырмас.


 • Ер — намысының құлы.


 • Ерден ердің қаупы бар.