Жаңылтпаштар

  • Күйесіз қазан жоқ, қайғысыз адам жоқ.


  • Адам ойға тоймас, қасқыр қойға тоймас.


  • Адам бір-біріне қонақ